Dogana Dixhitale

Përshkrimi

Orientimi i konceptit të Doganës Digjitale - "Digital Customs" është sot objektiv kryesor për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për përdorimin e sistemeve digjitale në mbledhjen e detyrimeve doganore, kontrollin e fluksit të hyrje-daljeve të mallrave, njerëzve, lëvizjes së parave, për të siguruar tregtinë ndërkufitare. Në këtë hapësirë do të shfaqen në mënyrë të detajuar, sipas kategorive individ, biznes të gjitha shërbimet doganore digjitale të ndërlidhura me link në portalin E-Albania.

Licenca
&
Autorizim

Vërtetime
&
Kërkesa

Sistemi
Sicpatrace

Licenca
&
Autorizim

Vërtetime
&
Kërkesa

Sistemi
Sicpatrace

Njoftime