Procedurat

Deklarimi në doganë

Në këtë faqe ju mund të gjeni dokumentacion dhe informacion në lidhje me deklarimin në doganë.  

→ Më shumë 

Hyrja,dalja e mallrave

Në këtë faqe ju mund të gjeni informacion në lidhje me hyrjen ose daljen e mallrave nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë të dërguar në rrugë ajrore,detare,hekurudhore dhe nëpërmjet trafikut të udhëtarëve e trafikut postar.

→ Më Shumë

Import / Eksport /Tranzit

Në këtë faqe ju mund të gjeni dokumentacion dhe informacion në lidhje me futjen ose daljen e mallrave në teritorin doganor Shqiptar.   

→ Më shumë

Regjimet doganore ekonomike

Në këtë faqe ju mund të gjeni dokumentacion dhe informacion në lidhje me regjimet doganore.   

→ Më Shumë