Origjina & MTL

Origjina e mallrave

Çfarë është origjina preferenciale dhe jo preferenciale, cilat janë rregullat e origjinës dhe dokumentat që provojnë origjinën e mallrave.

→ Më shumë

Eksportuesi i Miratuar

Kompanitë shqiptare të cilat pajisen me Statusin e Eksportuesit të Miratuar mund të eksportojnë mallrat e tyre me origjinë Shqiptare drejt vendeve apo grup vendeve me te cilat Republika e Shqiperise zbaton Marrveshje te Tregtise se Lire nëpërmjet Deklaratës Faturë pa patur nevoje per certifikate te levizjes EUR.1.

→ Më shumë

Tarifa Preferenciale

Në tabelën e mëposhtme, do të gjeni tarifën bazë (MFN) dhe tarifat preferenciale për vitin 2017, sipas Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave

→ Më shumë

Marrëveshjet e Tregëtisë së Lirë

Këtu do të gjeni informacion në lidhje më Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë që Shqipëria ka me vende apo grup vendesh të ndryshme

→ Më shumë

Kumulimi Diagonal

Kumulimi i origjinës dhe/ose mbajtja e origjinës mund të aplikohet në lëvizjen e produkteve përmes zonës së kumulimit të formuar ndërmjet vendeve të Komunitetit Evropian, vendeve të Ballkanit Jug-Lindor që janë pjesë e Procesit të Stabilizimit dhe Asocijimit në kuadër të marrëveshjes CEFTA si dhe Turqisë si dhe në kuadër të rregullave të origjinës preferenciale sipas konventës Rajonale PAN-EURO-MED.

→ Më shumë

Kuotat

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni informacion deri më 17/04/2017 mbi sasinë e mbetur të kuotave të produkteve agrare me origjinë preferenciale nga vendet me të cilat Shqipëria zbaton Marrëveshje të Tregtisë së Lirë.

→ Më shumë