Importi i produkteve të Akcizës

Taksa e akcizës aplikohet mbi produktet e akcizës te importuara, që hidhen për konsum në territorin e Republikës së Shqipërisë.