Kontakte për Median

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ndodhet në Rrugën “Dritan Hoxha”, Laprakë, Tiranë.

Mund të kontaktoni me Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun në :

Nr. Telefoni: +355 4 2269098

e-mail: marredheniemepublikun@dogana.gov.al

  Drejtorite E_mail Telefon
Kabineti i Drejtorit te Pergjithshem Drejtoria e Buxhetit dhe Finances   2243915
Drejtoria e Investigimit te Brendshem dhe Antikorrupsionit   2264916
Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Publikun   2269098
Keshilltari   2243919
Auditi i Brendshem dhe Antikorrupsioni   2243923
 
Departamenti Administrativ      
  Drejtoria Menaxhimi i Burmeve Njerezore   2236457
  Drejtoria e TI   2269138
  Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese   2253820
 
Departamenti Teknik   zvdrejtorteknik@dogana.gov.al 2243916
Drejtoria e Procedurave dhe Garancive procedura@dogana.gov.al  
Drejtoria e Origjines Tarifes e TVSH

s_origjina@dogana.gov.al,

s_tarifa@dogana.gov.al

2243922
Drejtoria Juridike juridiku@dogana.gov.al 2256546
Drejtoria Vleresimit   2243920
Drejtoria e Laboratorit Kimik Doganor    
 
Departamenti Operativ Hetimor   zvdrejtordoh@dogana.gov.al 2228122
Drejtoria Antikontrabandes/Borxhi   2259043
Drejtoria Antitrafik   2243921
Drejtoria Hetimit   2259045
Drejtoria e Kontrollit Pas zhdoganimit   2245705
Drejtoria e Informacionit drejtoria.informacionit@dogana.gov.al  
Drejtoria e Analizes se Riskut   2269137
Drejtoria e Pronësisë Intelektuale ipr@dogana.gov.al 2256547
Departamenti Akcizes     2243918
Drejtoria Metodikave dhe Kontrollit   2259044
Drejtoria Teknike   2264910