Oraret e pikave doganore

Pika Doganore Sektori Stina Ditët Orari
Rinas
(Aeroport)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-16:00
Sektori Cargo   E Hëne-E Premte 09:00-16:00
  E Shtunë 09:00-14:00
Sektori Operacional në Terminalin e pasagjerëve   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Lezhë
(Port)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-15:00
  E Shtunë 08:00-13:00
Porti   E Hëne-E Diel 08:00-22:00
 
Sarandë
(Port)
Procese  Oparacionale   E Hënë- E Shtunë 08:00-22:00
Përpunimi i Anijeve Dimër E Hëne-E Diel 08:00-18:00
Verë E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Përpunimi i trageteve të udhëtarve Dimër E Hëne-E Diel 08:00-16:00
Verë E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Përpunimi i peshkarexhave Dimër E Hëne-E Diel 08:00-18:00
Verë E Hëne-E Diel 07:00-19:00
 
Qafe Botë
(Doganë kufitare)
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 05:30-22:30
Sherbimi per kalimtaret pa vetura   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Tiranë
(Doganë e brendshme)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-15:00
  E Shtunë 08:00-13:00
Zyrat operative   E Hënë- E Shtunë 08.30-16.00
Zyra e Regjimeve   E Hënë- E Shtunë 08.30-17.00
Zyra e Pranimit   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Durrës
(Port)
Administrata     08:00-16:00
Sektori i Trageteve     08:00-22:00
Sektori i Regjimeve     08:00-22:00
Përpunimi i Anijeve     08:00-22:00
Përpunimi i Kontenierëve     08:00-22:00
Pikat e hyrje daljes     24 orë
Porto-Romano     08:00-22:00
 
Vlorë
(Port)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-15:00
Sektori i Regjimeve   E Hënë- E Diel 08:00-18:00
Përpunimi i trageteve të udhëtarve   E Hënë- E Diel 08:00-18:00
Veprimet Operacionale   E Hënë- E Diel 08:00-18:00
Përpunimi i Anijeve   E Hënë- E Diel 08:00-22:00
Përpunimi i peshkarexhave   E Hënë- E Diel 08:00-22:00
Terminali Bregdetar PIA   E Hënë- E Diel 24 orë
 
Elbasan
(Doganë e brendshme)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-15:00
  E Shtunë 08:00-13:00
Zyrat operative   E Hënë- E Shtunë 08:00-15:00
Zyra e Regjimeve   E Hënë- E Shtunë 08:00-13:00
Zyra e Pranimit   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Berat
(Doganë e brendshme)
    E Hëne-E Premte 08:00-15:00
  E Shtunë 08:00-13:00
 
Korçë
(Doganë e brendshme)
    E Hëne-E Premte 08:00-15:00
  E Shtunë 08:00-13:00
 
Goricë
(Doganë kufitare)

 
Veprimet doganore   E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Veprimet për kalimtarët që lëvizin me mjete   E Hëne-E Diel 07:00-24:00
Veprimet për kalimtarët   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Qafe Thanë
(Doganë kufitare)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-16:00
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Tushemisht
(Doganë kufitare)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-16:00
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 08:00-20:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Tre Urat
(Doganë kufitare)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-16:00
Veprime Doganore   E Hëne-E Diel 07:00-19:00
 
Kakavijë
(Doganë kufitare)
Administrata   E Hëne-E Premte 08:00-16:00
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 24 orë
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Bllatë
(Doganë kufitare)

 
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 08:00-21:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Shkodër
(Doganë e brendshme)

 
    E Hëne-E Premte 8:00- 15:00
  E Shtunë 8:00- 13:00
 
Hani Hotit
(Doganë kufitare)

 
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 07:00-23:00
Shërbimi   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Bajzë
(Doganë e brendshme)

 
    E Hëne-E Diel 07:00-20:00
 
Muriqan
(Doganë kufitare)

 
Veprimeve doganore   E Hëne-E Diel 07:00-19:00
Shërbimi   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Qafe Morinë
(Doganë kufitare)
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Morinë
(Doganë kufitare)
Administrata   E Hëne-E Premte 8:00- 15:00
  E Shtunë 8:00- 13:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Qafe Prush
(Doganë kufitare)
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë
 
Kapshticë
(Doganë kufitare)

 
Administrata   E Hëne-E Premte 8:00- 15:00
  E Shtunë 8:00- 13:00
Pikat e hyrje daljes   E Hëne-E Diel 24 orë