Akciza

Prej datës 01 tetor 2012 administrimi i akcizës transferohet nga Administrata Tatimore në Administratën Doganore.

“Akciza” është një takse që aplikohet mbi produktet e akcizes si ,  produktet  energjitike, alkoolin dhe pijet alkoolike, duhanin dhe nënproduktet e tij të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në territorin e Shqipërisë.