Regjistrime

Aplikimi për rregjistrimin e depozituesve të miratuar, pritësve të rregjistruar bëhet në degën doganore territorialisht mbikqyrese, në zbatim të neneve 19 e 20 të Ligjit të akcizave 61/2012.