Karneti TIR

“TIR carnet” do të thotë: një dokument ndërkombetar transporti që lejon transportimin e mallrave nga zyra doganore e nisjes për në zyrën doganore të destinacionit nën proceduren TIR, të përcaktuar me anë të Konventës TIR.

Informacioni për Carnet TIR gjendet në  nenin 223 deri 230 të VKM nr.205 dt.13.04.1999.