Të reja

Deklarata për shtyp

Kapje të ndryshme nga strukturat e zbatimit të ligjit të Administratës Shqiptare.

→ Më shumë

 

Njoftime

Risitë në Administratën Doganore Shqiptare dhe informacione për publikun si dhe komunitetin e biznesit.

→ Më shumë

 

Publikime

Rregullore, Përmbledhje Legjislacioni, Publikime

 Më Shumë

Statistika

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, është organi kryesor që prodhon të dhëna në lidhje me import-eksportin e mallrave, në dhe nga territori i Republikës së Shqipërisë.

Më Shumë