Mallrat

Ndalimet dhe kufizimet

Nëse ju merrni mallra të ndryshëm nga jashtë, në të njëjten kohë ju jeni të përfshirë në rregulla të veçanta në lidhje me mallra të caktuar, kjo sipas kategorive....

→ Më shumë

Kuotat

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni informacion deri më 17/04/2017 mbi sasinë e mbetur të kuotave të produkteve agrare me origjinë preferenciale nga vendet me të cilat Shqipëria zbaton Marrëveshje të Tregtisë së Lirë.

→ Më shumë

Tarifat preferenciale 2017

Në tabelën e mëposhtme, do të gjeni tarifën bazë (MFN) dhe tarifat preferenciale për vitin 2017, sipas Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave

→ Më shumë