NJOFTIM mbi Ligjin Nr.126/2016 datë 05.12.2016

30/12/2016
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, njofton se me Ligjin Nr.126/2016 datë 05.12.2016, Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është parashikuar taksimi me 8 lekë/litër për produktin “Gaz i naftës dhe hidrokarbure të tjera gazoike për përdorim si lëndë djegëse për motor automjetesh”.
Për informim më të detajuar të të gjithë subjekteve që kryejnë veprimtari të shitblerjes së këtij produkti, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka vënë në dispozicion këto pika kontakti:
 
E-mail - :                akciza@dogana.gov.al
                                a_zuriqi@dogana.gov.al
                                y_karanxha@dogana.gov.al
 
Cel:                         0672056665               
                                0682096046
                                0682097815