Pronësia Intelektuale

  1. Trajnime

    Më datë 15 maj 2013, u zhvillua trajnimi (një ditor) i personelit doganor  të Degëve Doganore  Durrës, Rinas, Fier dhe i Drejtorisë për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, nga përfaqësuesi i kompanisë LUXOTTICA GROUP SPA. Kjo kompani, ofroi  një trajnim specifik për mënyrat e identifikimit të syzeve të më falsifikuara në botë, ato të markës tregtare ‘Ray-Ban’, të cilat  gjenden prezent dhe në tregun shqiptar.

  2. Aktiviteti në lidhje me Respektimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

    Në kuadër të Projektit të financuar nga BE për "Zhvillimin e Sistemit të të Drejtave të Pronësisë Industriale në Shqipëri" i menaxhuar nga Delegacioni i BE në Shqipëri dhe zbatuar nga Zyra Evropiane e Patentave, Drejtoria e Patentave dhe e Markave të Shqipërisë e mbështetur nga ky projekt organizoi Aktivitetin për Promovimin e Pronësisë Intelektuale dhe Mbylljen e Projektit,