Individët

Ka shume situata kur ju nevojitet informacion nga Dogana : kur udhetoni, kur beni nje porosi ne internet etj. E kemi vendosur ne kete grup te gjithe informacionin e nevojshem per ju.