Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

NR Data e regjistrimit të kërkesës

                             Objekti 

 

Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 
1 17.12.2015 Informacion mbi monitorimin e markimit te karburanteve, Qershor 2014 – Nentor 2015 dhe procedurat 24.12.2015 Përfunduar nuk ka
2. 07.01.2016 BIRN Albania, kërkesë për informacion mbi strukturën e Administratës Doganore  15.01.2016 Përfunduar nuk ka
3. 26.02.2016 Kërkesë nga një punonjës i Administratës Doganore, për dokumentacionin e  një praktike doganore 04.03.2016 Përfunduar nuk ka
4 03.05.2016 Kërkesë nga emisioni investigativ "STOP" TV Klan per zhdoganimin e fenelinave blu gjate vitit 2015 - 2016  13.05.2016 Përfundua nuk  ka
5 14.07.2016 Informacion lidhur me importin e një medikamenti në Shqipëri. 22.07.2016 Perfunduar nuk ka
6 12.10.2016 Informacion mbi importin e mbetjeve 24.10.2016 Perfunduar nuk ka