Njoftime

Kalendari i doganave

Dhjetor 31

Afati për subjektet që përfitojnë nga Ligji për pagesën dhe fshirjen e detyrimeve të pagueshme në Doganë.

Janar 01

Hyn ne fuqi Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave 2018