Njoftime

Kalendari i doganave

Dhjetor 02

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë"

Dhjetor 31

Afati për subjektet që përfitojnë nga Ligji për pagesën dhe fshirjen e detyrimeve të pagueshme në Doganë.