Njoftime

Kalendari i doganave

Mars 26

Workshop i organizuar nga GIZ “Përpunimi para-mbërritjes i dergesave të shpejta ”

Mars 28

Workshop Rajonal mbi AEO “Mbështetje për lehtësimin e tregtisë midis vendeve të CEFTA-s”