Njoftime

Kalendari i doganave

Qershor 25

Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Aplikimi do të kryhet në platformën zyrtare të programit: http://praktika.sociale.gov.al/ për periudhën 5 - 25 Qershor 2017. Realizimi i proçesit të aplikimit kryhet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ndërsa përzgjedhja e kandidateve bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave sipas kritereve te percaktuara.
Dhjetor 31

Afati për subjektet që përfitojnë nga Ligji për pagesën dhe fshirjen e detyrimeve të pagueshme në Doganë.

E drejta e subjekteve që përfitojnë nga dispozitat e ligjit Ligj nr. 33/2017 datë 30.3.2017 “ Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”, ushtrohet brenda datës 31.12.2017